سورنا ستاری می گوید: تا موقعیکه شهر هوشمند نشود، شهردار کنترلی ندارد. این یک واقعیت است که سرعت فناوری اطلاعات، جهان را دگرگون کرده است و نمی توان: با روش بورکراسی جهان را اداره کرد. از سوی دیگردولت چابکتر باید کم حجم تر هم بشود. این دو ایراد اساسی، در صورتی رفع میشود که: تغییرات را پذیر باشیم: تاریخ مدیرت جهان را میتوان بر سه قسمت کرد: دوران شفاهی، دوران کتبی و دوران هوشمند. تا قبل از اسلام جهان بصورت شفاهی اداره می شد. یعنی قول و حرف، معیار هر گونه ساختار اجتماعی و ی بود(چه فرمان یزدان چه فرمان شاه). اصول مدون وجود نداشت، زیرا چاپ و کتابی در کار نبود. اگر هم بود بسیار کم بود، که در جریان کلی مدیریت جهان بی تاثیر بود. مثلا یهودیان بخاطر تورات، خواندن و نوشتن می دانستند. مسیحیان هم برای انجیل.  در ایران بیشتر از جاهای دیگر کتیبه ها، و دست نوشته ها و سنگ نوشته ها، مرسوم بود. اما با دستور حضرت علی ع، دنیا متحول شد. زیرا ایشان حکومت جهانی ان موقع را در اختیار داشت، و به مردم می گفت: همه چیز را با نوشتن جاودانی کنید.( علم را با نوشتن به بند بکشید) لذا همه دستورات، کتبی ابلاغ می شد. نامه ایشان به مالک اشتر یمنی، که می خواست فرماندار کشور مصرشود، بسیار زیاد و پر بار است. البته غربی ها با حذف این قسمت از تاریخ، کلمه (نگو بنویس) را به ماکس وبر نسبت می دهند، و او را پدر بوروکراسی می دانند! در حالیکه ایشان سرقت علمی کرده، و سخنان هزار سال پیش علی ع و محمد(ص) را بنام خود ثبت کرده. در ایران نیز بورکرات ها، که تازه بیدار شده اند. هنوز فکر می کنند عصر وبر است، و سخنان او را با طلا می نویسند!و در تمام دوره های مدیریت تدریس می کنند. در حالیکه دقیقا از زمان وبر، عصر هوشمندی یا انفجار اطلاعات شروع می شود، زیرا چاپ اختراع شده و کتابها به سرعت، دست به دست می شود و مجلات و رومه ها هم، در انتقال اطلاعات سرعت بیشتری داده اند.  اگر قبلا دستویس بوده و: سال یا ماهی یک نسحه منتشر می شد، با اختراع چاپ هفته نامه ها و رومه ها، اطلاعات را روزانه کردند. ماکس وبر در انتهای بوروکراسی نشسته، و آن را تئوریزه کرد، تا کار با دقت به پایان برسد. اما غرب زده ها فکر می کنند: چراغ راه آینده است. در همان زمان که ماکس وبر فاتحه بوروکراسی را می خواند، اینترنت (رادیو تلفن و امثال ان) وجود داشت. حتی اگر محدود به ارتش ها، یا اهداف نظامی هم بود، ولی به هرحال نقش خود را در مدیریت جهان ایفا می کرد. و انفجار اطلاعات را به لحظه می رساند. یعنی با تلفن یا رادیو و تلگراف، مشکل اطلاع رسانی آن لاین حل شده بود. لذا دوران بورکراسی که از ان به: اقیانوس کاغذ بازی یاد می شد روبه افول بود. باخروج این ابزار از انحصار نظامیان، جهان با روش جدیدی از مدیریت اشنا می شد، و آن مدیریت هوشمند بود. دیگر لازم نبود چرچیل یا روزولت، نامه بنویسند! در رادیو نطق می کردند و یا با تلفن دستور می دادند. کاغذ از بین رفته بود. اما کاغذ دوستان و کتاب پرستان! این مرگ مغزی را نمی پذیرفتند. همان نطق ها را چاپ می کردند، یا همان دستورات را پرینت می گرفتند، تا مدرک! وجود داشته باشد. لذا باید به کتاب پرستان باید گفت: در ختان را بیخود قطع نکنید: امروزه حتی مدرک و امضا هم، دیحیتالی شده! بیایید همانطور که قبوض اب و برق را قطع کردید، و استفاده های نجومی بردید، همه ادارات را تعطیل کنید، بودجه آن را در جیب ملت بریزید. زیرا دولت هوشمند ضمن اینکه کم هزینه می شود، چابک و کم جا هم می شود: مانند خانه کوچک و گلی علی و فاطمه، که تاریخ را مدیریت می کند.

Each ministry is just a platform!

"Unless the city is smart, the mayor has no control," says Sorna Sattari. It is a fact that the speed of information technology has transformed the world and cannot be ruled by bureaucracy. On the other hand, it should be less compact on the other hand. These two major flaws can be remedied if we are to: Change: The world of management can be divided into three parts: the oral, the written, and the intelligent. Before Islam, the world was governed orally. That is to say, the word was the criterion of any social and political structure (whether God's order or the king's). There were no written principles, because there was no printing or books. If it was, it was very low, which was ineffective in the overall management of the world. For example, the Jews knew how to read and write because of the Torah. Christians also for the Bible. In Iran, inscriptions and manuscripts and stones were more common than elsewhere. But with the orders of Prophet Ali, the world changed. Because he was in control of the world government at the time, and he was telling people to do everything by writing (immerse science by writing) So all the commands were written. His letter to Malik Asht Yemen, who wanted to become governor of Egypt, is overwhelming. Of course, Westerners, by eliminating this part of history, attribute the word (don't write it) to Max Weber, calling him the father of the bureaucracy! While he was scientifically robbed, he recorded the words of Ali and Muhammad (peace be upon him) a thousand years ago. In Iran too, the bureaucrats, who have just awakened. They still think it's the age of Weber, and they write it in gold, and they teach in all management courses. While it begins exactly at the time of Weber, the age of intelligence or the explosion of information, because printing has been invented and books are rapidly becoming available, and magazines and newspapers have accelerated the transfer of information. If it was previously a manuscript and that a year or month of one issue was published, they invented the daily newsletter by inventing the publication of weekly newspapers and newspapers. Max Weber sat at the bottom of the bureaucracy, and theorized it, to finish the job carefully. But Westerners think: The light is the way to the future. At the same time that Max Weber read the triumph of bureaucracy, there was the Internet (telephone radio and the like). Even if it was limited to armies, or military targets, it still played a role in managing the world. And the explosion brings information to the moment. That is to say, by telephone or radio and telegraph, the problem of online communication was resolved. So the era of bureaucracy referred to as the Ocean of Paperwork was on the decline. With the advent of military monopoly, the world became familiar with a new way of management, and that was intelligent management. No longer did Churchill or Roosevelt write letters! They would talk on the radio or order by phone. The paper was gone. But paper friends and booksellers! They would not accept this brain death. They were printing the same speeches, or printing the same commands, to the degree! would have existed. So it must be said to the book-keeper: Do not cut yourself off: Today, even the documents and signatures are digitized! Come as you cut electricity bills, and take astronomical uses, shut down all offices, put the budget in the pockets of the nation. Because the smart government is becoming less expensive, it is also agile and less efficient: like the small house and the muddy Ali and Fatima, which manages history.

ادامه مطلب


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: world ,they ,جهان ,مدیریت ,that ,management ,other hand ,they would ,کنید، بودجه ,تعطیل کنید، ,انفجار اطلاعات ,تعطیل کنید، بودجه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کافه کریمر وبلاگ شهریار اف تو موزیک - آهنگ های جدید ایرانی کرافت نه ز پیشم برانیم ...نه کنارت نشانیم...به کجا می کشانیم...چه شود ختم کار من ترجمه متن پزشکی پرشین گات تلنت | Persia’s Got Talent تک بار سایت کیف درسی