به نظر می رسد تغییر در رفتار آمریکا شروع شده، البته  باید ادامه پیدا کند، تا راه نجات آمریکایی ها فر برسد. یکی از دلایل دشمنی ایران با دولت آمریکا، حضور نظامی آن در کشورهای منطقه، با رویکرد دخالت در امور کشورها، مخصوصا در ایران بوده است. به نظر می رسد امریکا در حال تغییر در این رویه است، و اگر به درستی ادامه پیدا کند، تغییرات مورد نظر ایران اعمال شده، راه برای تغییر رفتار های مستکبرانه آمریکا باز می شود. به عنوان یک علامت مثبت، باید به آن نگاه کرد، مشروط بر آنکه به دستور ترکیه نباشد! زیرا ممکن است ترکیه بخواهد وظلیف گرانه آمریکا را، به عنوان عضوی از ناتو ادامه دهد. علامت این رفتار ی هم در ان است که: آمریکا از هرگونه رفتار های گرانه ترکیه دفاع کند، تا جاییکه احساس شود جای خود را به ترکیه داده است. یعنی پشت و روی قضیه یکی باشد ، نه اینکه خوی استکباری باقی بماند ولی، لشکریان آمریکایی بیرون بروند. براساس فرضیه جدید، راستگویی و شفاف سازی، لازمه معصومیت امام  است. و تمام ابزار های جهان به سوی شفاف سازی می روند، تا هیچ کس نتواند روی سکه یک طور عمل کند، و پشت آن طور دیگری . زیرا تعریف ت در غرب، به همین معنی است که ماکیاولی نوشت، و وزیر تبلیغات هیتلر (گوب) بیان کرد:  که دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیر تر است. لذا ترامپ به عنوان عصاره تمدن غربی، وآخرین دستاورد عملکرد ی غرب، روزانه چندین بار دروغ می گوید! اما اخیرا خود او هم فهمیده که: دروغ گویی خوب نیست. و آرزو کرده که کاش: رئیس جمهور می توانست کمتر حرف بزند. تا مجبور نباشد دروغ بگوید. پیاده روی اربعین حسینی هم، از اهمیت شفاف سازی در ت صحبت می کند. بطوریکه قیام امام حسین ع در واقغ، قیام بر علیه دروغ گویی بود. البته دروغ گویی برای همه بد است، لذا پیامبران این موضوع را برای همه گفته اند. امام حسین ع آشکارا برعلیه دورغ گویی، و جلوگیری از دروغگویی قیام کرد! مردم کوفه به امام نامه نوشتند، و از او دفاع کردند! ولی بعد معلوم شد دروغ گفته اند! زیرا همگی در صف مخالف رفتند. ابن زیاد در لباس امام وارد کوفه شد، و مردم را فریب داد. از همه بالاتر یزید شرابخوار بود، ولی خود را مقدس معرفی می کرد، و مردم را برعلیه امام حسین می شوراند، و به دروغ می گفت او از دین خارج شده! دروغ امام علی ع را هم به شهادت رساند. زیرا بعد از شهادت همه از خود سوال می کردند: مگر علی هم نماز می خواند؟ که در محراب شهید شد. کل سیر و سلوک سلاطین، بر مبنای دروغ بود زیرا اولین دروغ، آن است که خود را صاحب مردم یا برده ها بداند، در حالیکه خداوند صاحب است، و همه بنده خداوند بزرگ هستند. دروغ را مردم عادی نمی ساختند! زیرا حرف انها را کسی باور نمی کرد. بلکه دانشمندان و افراد نخبه بودند، که دروغ را می ساختند. مانند شریح قاضی که بخاطر: چند کیسه طلا فتوا داد: امام حسین ع از دین خارج شده است. تمام دانشمندان دروغ گو هستند! زیرا سعی انها بر این است که: خدا را از بین مردم کنار بزنند. هرکس خدا را می پرستد نادان معرفی کنند. حرفهای پیامبران را به خودشان نسبت دهند، تا دیگر گفته ای برای پیامبران نماند! در روز روشن دموکراسی را زیر پا می گذارند: در لبنان و عراق و یمن، با اینکه رهبر آنها از سادات و نوادگان پیامبر هستند، و اکثریت آنها شیعه است، ولی دموکراسی را رای اقلیت تعیین کرده اند! در عراق کردها که در اقلیت هستند، رئیس جمهور را انتخاب می کنند! در حالیکه اگر دروغ نمی گفتند و رای اکثریت بود، باید جمهوری اسلامی عراق،یمن ولبنان می داشتیم، نه جمهوری لائیک.

Changing American Behavior

   The change in American behavior seems to have begun, but must continue to reach the Americans' salvation. One of the reasons for Iran's hostility to the US government is its military presence in the countries of the region, with an approach to interfering in the affairs of the states, especially in Iran. The United States appears to be changing, and if it continues to be right, Iran's intended changes will pave the way for a change in America's arrogant behavior. As a positive sign, you should look at it, provided it is not on Turkey's order! Because Turkey may want to continue its aggressive American role as a member of NATO. There is also a sign of this political behavior: The United States has defended any form of aggressive behavior by Turkey, as long as it feels it has given way to Turkey. It means one thing on the back and not the arrogant temper, but the American troops go out. According to the new hypothesis, truthfulness and transparency are necessary for the innocence of the Imam. And all the tools of the world are moving towards transparency, so that no one can operate the coin one way, and the other one behind it. Because defining politics in the West means that Machiavelli wrote, and Hitler's minister of propaganda (Goebbels) stated: The bigger the lie, the more believable it is. So Trump, as an extract of Western civilization, and the latest achievement of Western political performance, lies several times a day! But lately he himself has realized that lying is not good. And he wished that the President could speak less. So that he does not have to lie. Arbaeen Hosseini's walk also speaks to the importance of transparency in politics. As Imam Hussein's uprising in Ughagh was an uprising against lying. Of course, lying is bad for everyone, so the prophets have said it for everyone. Imam Hussein has openly rebelled against hypocrisy, and to prevent lying! The people of Kufa wrote a letter to the Imam, defending him! But then it turned out to be a lie! Because they all went into the opposition. Ibn Zayd went into Kufa in Imam's clothing, and deceived the people. Above all, Yazid was a wine-drinker, but he declared himself sacred, pushing people against Imam Hussein, and falsely saying that he was out of religion! Imam Ali's false testimony also testified. Because after the testimony everyone was asking themselves: 'Does Ali also pray? Who was martyred in the altar. The whole course of the kings was based on lies because the first lie is to claim to be the people or the slaves, while God is the owner, and all are servants of the great God. Lies were not made by ordinary people! Because no one would believe them. Rather, it was scientists and elites who made up lies. Like the shari'a judge who issued fatwas for: A few bags of gold: Imam Hussein has been banished from religion. All scientists are liars! Because they are trying to: remove God from the people. Anyone who worships God is ignorant. Ascribe the words of the prophets to themselves, so that the prophets can say no more! On a clear day they are trampling on democracy: In Lebanon, Iraq and Yemen, although their leader is Sadat and the Prophet's descendants, and the majority of them are Shiites, they have chosen democracy as a minority vote! In Iraq, the Kurds, who are in the minority, elect the President! Whereas if they did not lie and the majority vote, we should have had the Islamic Republic of Iraq, Yemen and Lebanon, not the secular Republic.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بیگانه ای در خط زمانی متفاوت! وبــ سایـت شخـصی آقـای محسن مـحمدیـان و(روستای تنگ سریز کرونا همه چی موجوده تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی توریاب بانه لند اب قلیایی لوکساب