دموکراسی مع در دنیا، به خاطر جلوگیری از حکومت سلسله جلیله سادات مطرح شده است. و دشمنان ما قبل از همه، به اهمیت آن پی برده اند. بطور مثال در عراق با اینکه اکثریت با شیعیان است، ولی رئیس جمهور را اقلیت آن کشور، یعنی کردها انتخاب می کنند. در حالیکه تعریف دموکراسی برعکس آن است. در دموکراسی حکومت باید در دست کسانی باشد، که بیش از 50درصد رای را داشته باشند. حتی یک نفر بیشتر باشد کافی است، در حالیکه در عراق 65درصد مردم شیعه هستند. اگر اصول دموکراسی رعایت شود، باید روسای هرسه قوه از شیعیان باشند، و اقلیت کرد تابع اکثریت گردد. و در نتیجه ما با جمهوری اسلامی عراق، یعنی حکومتی مشابه ایران روبرو خواهیم شد، و این زمینه وحدت دو کشور را، هرچه بیشتر فراهم می اورد. اما استکبار جهانی به کمک تئوریسین ها و: نخبگان کوردل تا کنون ضربات زیادی بر پیکر: دموکراسی واقعی، در این کشور وارد کرده است. و توانسته یک کشور ثروتمند دارای منابع نفتی غنی را، به یک کشور غارت زده تبدیل کند. تا همه ثروتها را در دست اقلیت بی دین و زندیق قراردهد. که حتی مانع پیاده روی اربعین هم باشند.  لبنان هم که اکنون آشوب زده شده به همین دلیل است. زیرا کشوری است که بالاترین درآمد غیرنفتی جهان را دارد، ولی مردم از بی عدالتی رنج می برند، چون حقوق اکثریت، فدای یک عده جانی از خدا بی خبر شده : که نه سنی هستند و نه مسحی! و از این شکاف تعریف غلط دموکراسی، خون مردم شیعه لبنان را در شیشه کرده اند. حزب الله لبنان بالاترین جمعیت، و اعضا را در جهان دارد. همه قدرت های نظامی، اقتصادی و علمی را ایجاد کرده، ولی سهم آن در تعریف ضد دموکراتیک گم شده است. خیانت کاران به بهانه حمایت از اقلیت ها، باعث ایجاد حکومت وارونه، اقلیت بر اکثریت شده و: منابع آن را به تاراج می برند. حقوق 99درصدی مردم لبنان را به یک درصد: یهودی ها و یهودی پرستان داده اند. اگر اصول دموکراسی نهادینه شود، باز هم با جمهوری اسلامی لبنان طرف هستیم. اما نا آگاهی مردم به حقوق خود، یا اغراض و اغماض نابخردانه برخی رهبران شیعه، باعث این فاجعه شده تا از جکومت سادات، در لبنان و عراق و جاهای دیگر جلوگیری شود و: حکومت به گبر و ترسا واگذار شود. در جمهوری آذربایجان، وضع از همه اینها اسفبار تر است . بزرگترین کشور منطقه قفقاز با معادن غنی که جمعیت اذری ان صد در صد شیعه هستند، جرات ندارند از شیعه نام ببرند و کشورشان را جمهوری اسلامی اذربایجان بنامند. یک مشت مزدوران کا گ ب، با همان روشهای ضد دینی و خشن کمونیست های گذشته، کشور را اداره می کنند. و مردم فقیر نگهداشته آنجا، حتی اجازه پیاده روی اربعین ندارند، و اگر برای امام حسین ع عزاداری کنند دستگیر می شوند، و به صحرای سیبری تبعید می شوند. ن و دختران شیعه در کشور خودشان، اجازه حجاب ندارند و بخاطر تحصیل و یا استخدام، باید معصومیت خود را حراج کنند. این کجای دموکراسی است؟ از ان بدتر یمن مظلوم است. 200میلیون سادات در جهان هستند، که 5میلیون آن فقط در یمن زندگی می کنند. روز عید غدیر یا ایام محرم، شیعه بودن خود را نشان می دهند. اما اجازه ندارند کشور خود را جمهوری اسلامی یمن نامیده، و برای خود دولت رسمی و قانونی داشته باشند. دشمنان بدانند که آنها راه کج می روند، و باید هرچه زودتر مردم دنیا را آزاد بگذارند، تا حکومت واحد جهانی را به رهبری امام زمان ایجاد کنند. همچنان که الان رهبران واقعی مردم، در پاکستان (سید نقوی) و افغانستان و همه کشورهای جهان، همین سادات هستند. ومحبوبیت آنها از رهبران تحمیلی بیشتر است.

Reverse Democracy

Reverse democracy in the world has been put forward to prevent the rule of the Galileo Sadat dynasty. And our enemies, first of all, have realized its importance. In Iraq, for example, while the majority is with the Shiites, the president is elected by a minority of the country, the Kurds. While the definition of democracy is the opposite. In a democracy, the government must be in the hands of those who have more than 50% of the vote. Even more than one person is enough, while in Iraq 65% are Shiites. If the principles of democracy are upheld, all Shi'a leaders must be heads of state, and the Kurdish minority must be subject to a majority. And as a result, we will face the Islamic Republic of Iraq, a regime similar to Iran, and this will further strengthen the unity of the two countries. But global arrogance, with the help of theorists and the Cordell elite, has already hit the body: true democracy. And it has managed to turn a rich country with rich oil resources into a looted country. To put all the wealth in the hands of a non-religious, living minority. That even prevent Arben from walking. That's why Lebanon is now in turmoil. Because it is the country with the highest non-oil income in the world, but the people suffer from injustice, because the rights of the majority have been sacrificed to God for the sake of God: they are neither Sunni nor Christian! And from this misconception of democracy, the blood of the Lebanese Shiite people is in the glass. Hezbollah has the highest population and membership in the world. It has created all the military, economic and scientific powers, but its share of the anti-democratic definition is lost. Betrayed by the pretext of protecting minorities, they create an upside-down, minority-dominated government and: its resources are plundered. 99% of the rights of the Lebanese people are given to one percent: Jews and Jews. If the principles of democracy are institutionalized, we are still with the Islamic Republic of Lebanon. But the ignorance of the people about their rights, or the irrational neglect of some Shiite leaders, has caused the disaster to be prevented by Sadat's government in Lebanon and Iraq and elsewhere, and the government to be entrusted with fear and fear. In Azerbaijan, the situation is the worst of all. The largest country in the Caucasus region with rich mines with a hundred percent Shiite population does not dare to name Shiites and call their country the Islamic Republic of Azerbaijan. A handful of KGB mercenaries run the country in the same anti-religious and violent ways of the past communists. And the poor people kept there are not even allowed to walk Arbaeen, and they are arrested if they mourn for Imam Hussein, and are deported to the Siberian desert. Shiite women and girls in their own country are not allowed to wear the veil and must auction for their education or employment. Where is this democracy? Even worse, Yemen is oppressed. There are 200 million Sadat in the world, of which 5 million live in Yemen alone. Eid al-Ghadir or Muharram days show that they are Shiites. But they are not allowed to call their country the Islamic Republic of Yemen, and have an official and legal government for themselves. The enemies know that they are tilting, and must free the people of the world as soon as possible, to establish a unified world government led by Imam Zaman. As is the case now with the real leaders of the people in Pakistan (Sayyid Naqvi) and Afghanistan and all the countries of the world, the same is true. And they are more popular than imposition leaders.

ادامه مطلب


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: with ,country ,democracy ,they ,کشور ,مردم ,islamic republic ,جمهوری اسلامی ,country with ,that they ,with rich ,call their country ,بالاترین درآمد غیرنفتی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کافی نت کرال روانشناسی روزانه در آغوش آسمان رازیست... ثبت شرکت کیا ثبت وبلاگ توضیحات تفضیلی کافه مانتو ( CafeManto.com ) شهیدجاویدالاثرفرهاد (محمدرضا) معصومیان فروشگاه بزرگ و معتبر شاپ کالا