به افزایش قیمت بنزین هیچ کس اعتراض نداشت، و همه اینها دروغ می گویند! زیرا همانطور که سلبریتی ها پیام دادند، دکتر را دوست دارند، و هنوز هم جایزه خود را به او تقدیم می کنند. نوه امام خمینی نیز او را تایید کرد. لذا هیچکس از طرفدارن در این اعتراضات شرکت نداشتند، و حضور خود را تکذیب می کنند. کسانی هم که به رای ندادند، یا از او برگشتند تا صبح صبر کردند، تا نظر صریح رهبری را بشنوند. ایشان هم قضیه را تایید کرد، بنابراین بسیجی ها و خط امامی ها هم هیچ اعتراضی نکردند. زیرا مر قانون است، و باید اجرا شود. علاوه بر اینکه همه مردم پیش پرداخت خرید بنزین با قیمت جدید را هم دریافت کردند. هر نفر 55هزار تومان، به عنوان کمک معیشت به حسابشان واریز شد. بنابر این می ماند کسانی که: نه رهبری را قبول دارند و نه رئیس جمهور را! اینها هم دو گروه هستند: عاقل هستند یا دیوانه. عاقل اگر بودند، از راههای مسالمت آمیز اعتراض می کردند: مانند اینکه لاریجانی گفت: ما هر روز در مقابل مجلس، گروهی معترض داریم. بنابر این می امدند و اعتراض می کردند، تا هم هویت آنها معلوم باشد، و هم نمایندگان مردم بدانند که به چه کسی پاسخ می دهند. پس فقط کسانی که ضد انقلاب بودند، در این آشوب ها شرکت داشته و: به تخریب اموال عمومی پرداختند. در عراق و لبنان هم به این شکل است: در عراق مرجعیت دینی  از مردم خواسته: صف خود را از آشوب گران جدا کنند. پس آنهاییکه آشوب می کنند، مرجعیت دین را قبول ندارند، و به همین دلیل به عکس آنها هم، هتک حرمت می کنند. اینها سه دسته اند: دسته اول نیروهای  آمریکایی هستند که: از سوریه به آنجا برده شدند.(نا آرامی های اولیه) دسته دوم زندانیان آزاد شده داعشی هستند! و یا داعشی هاییکه مخفی شده بودند، بیرون آمدند. دسته سوم هم رئیس جمهور عراق است. زیرا در تمام این آشوب ها، اصلا علیه او کاری نکرده و یا شعاری ندادند. اگر معترضین از هوادارن رئیس جمهور عراق نیستند، چرا یک عکس او را پاره نکردند! در حالیکه عکس علما را پاره می کردند، و به کنسولگری های ایران هم حمله نمودند. علت آنهم روشن است: با استعفای نخست وزیر قدرت او بین مجلس و رئیس جمهور تقسیم می شود. و با توجه به انحلال پارلمان، همه قدرت ها به دست او می رسد. بنابر این همه اشوبها برای این است که: رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی، بر همه ارکان مسلط باشد. و مردم عراق بجای حشد الشعبی، پیشمرگه داشته باشند و بجای: یعیش العراق، بگویند بژی عراق! و شاید هم بژی سوریه و ترکیه و ایران! البته ترکیه دست آنها را خوانده، لذا پا پیش گرفته که پس نیافتد. حمله به شمال سوریه و عراق، به همین جهت است. اما عراق و لبنان نتوانسته! و در دام آنها گرفتار شده اند. و می بینیم وقتی که مرحله اول اعتراضات عراق و لبنان، فروکش کرد دیدار رئیس اقلیم کردستان با آمریکایی ها انجام شد! و دوباره این اعتراضات شغله ور گردید. پیش بینی اردوغان هم درست از آب در امد که: گفته بود آنها می خواهند این آشوبها را، به ایران هم بکشند. لذا آشوب طلبان و تجزیه طلبان در لبنان و عراق، پیامی برای ایران هم فرستادند: در ماهشهر بجای اشوب، جنگ به راه اقتاد. یعنی اشوب طلبان به تیر بار و سلاحهای جنگی هم مجهز بودند. در تهران و تبریز و کرج هم، با تجهیزات کامل آمده بودند. دوربین ها را می شکستند، و با تالیور های بزرگ همه چیز را تخریب می نمودند، و اگر کسی اعتراض می کرد: ماشین یا خانه اش را به آتش می کشیدند. لذا میتوان با اطمینان کامل گفت اعتراضی در بین نبوده، بلکه براندازی و تجزیه طلبی بوده که بحمدالله خنثی شد.

No one protested

Nobody protested the rise in gas prices, and all of this is a lie! Because they love Dr. Rouhani, as the celebrities have said, and still give him their award. Imam Khomeini's grandson also endorsed him. Therefore, none of the clergy supporters participated in the protests, denying their presence. Those who did not vote for Rouhani, or returned from him, waited until the morning to hear the leadership's explicit opinion. He also confirmed the case, so the Basijis and the Imamis did not object. Because it is law, and it must be implemented. In addition to all the people received the prepayment of gasoline at new prices. Each person was given 55,000 Tomans as a subsistence allowance. So it is up to those who: neither accept the leadership nor the president! Here are two groups: wise or crazy. If they were wise, they would protest peacefully: as Larijani said, "We have a protest group in front of the parliament every day." So they would come and protest, so that their identity would be known, and that people's representatives would know who they were responding to. So only those who were counter-revolutionary took part in the riots and destroyed public property. In Iraq and Lebanon this is also the case: In Iraq the religious authority asked the people to separate their line from the insurgents. So those who are in turmoil do not accept the authority of religion, and therefore revile their religion. These are three groups: the first group of US forces: They were taken from Syria (the first unrest) The second group are ISIL prisoners! Or the ISILs who were hiding came out. The third category is the President of Iraq. Because in all this chaos, they didn't do anything or make any slogans against him. If the protesters are not sympathizers of the Iraqi president, why didn't they tear a picture of him! While they were tearing up the image of the ulama, they also attacked the Iranian consulates. The reason is clear: with the resignation of the prime minister, his power is split between the parliament and the president. And with the dissolution of parliament, all powers come to him. So all the uproar is for: The President to rule over all the elements, contrary to the Constitution. And the Iraqi people should have a peshmerga instead of al-Shaba'i, and instead of: Yayyat al-Iraq, say, Iraqi bug! And maybe Syria, Turkey and Iran! Turkey, of course, read their hands, so it went so far as not to fall behind. This is why the invasion of northern Syria and Iraq. But Iraq and Lebanon have failed! And they are caught in the trap. And we see when the first phase of the Iraqi and Lebanese protests subsided, the head of the Kurdistan Regional Government met with the Americans! And again these protests became occupied. Erdogan's prediction came true as well: He said they wanted to kill Iran, too. So the insurgents and separatists in Lebanon and Iraq also sent a message to Iran: In Mahshahr, instead of chaos, the war for authoritarianism. That is, the militants were also equipped with machine guns and war weapons. In Tehran, Tabriz and Karaj, they also came with full equipment. The cameras would break, and they would destroy everything with big thieves, and if anyone objected: they would set his car or house on fire. So it can be said with absolute certainty that it was not the protest, but the subversion and separatism that was abolished.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دنیای فوتبال سکوت آینه رابطة الذخائر الإسلامیة دانش، آگاهی و اندیشه گیل مارکت حفاظ دیواری زیر گنبد کبود Colemanu9eih7zv local