امروز روانشناسان اجتماعی دور هم جمع شده بودند، تا از دکتر ابوالهری تقدیر نمایند. و ایشان در صحبت های خود گفت: این رشته را کسی حمایت نمی کند! و ما به سختی ان را حفظ می کنیم تا یک انستیتو بدهند! اما ایشان نگفت که چه کاری کرده است! اگر دفاع از رشته ای باشد که کار کردی ندارد، به چه دلیل باید آن را کمک کرد؟ در حالیکه جای خالی این رشته، در جامعه و جهان به شدت احساس می شود. به نظر می رسد اقایان بیشتر در جناح های ی، که ماندگاری ندارند فعالیت کرده اند، و لذا با رفتن یک جناح، علم روانشناسی اجتماعی هم رفته. در حالیکه این علم برای خود شخصیت دارد، و تا کنون برای جامعه کاری انجام نداده. یکی از کار های مهم ان ساختن افکار عمومی است. البته به انها حق می دهیم که جناحی فکر کنند، زیرا ساختن افکار عمومی برای بهره برداری یک جناح خاص تصور می شود. در حالیکه باید فراجناحی(ملی) فکر کنند مشکل حل می شود مثلا افکار عمومی ایرانی را بسازند. مشکلات روانی مردم ایران به دو دلیل به وجود آمده است: یکی گسست آن با تاریخ باعظمت خودش. یعنی اینکه می گوید ما هزاران سال قدرت اول جهان بودیم، چطور شد که این دویست سال اخیر دیگران جلو افتادند؟ و ما را عقب زدند. به همین جهت دچار افسردگی هستند. مانند اینکه وقتی حضرت آدم ع از بهشت بیرون رانده شد! کاری نداشت جز گریه! و می خواست راهی پیدا کند، تا دوباره به آن بهشت برگردد. خداوند راه توبه را برایش معرفی کرد، و او خودش به بهشت برگشت. ولی فرزندان او که اینهمه افسردگی و حسرت را در پدر می دیدند، نمی توانستند مثل پدرشان باعظمت باشند، لذا راه بازگشت به بهشت برایشان مشکل می نمود. در ان موقع دو راه حل پیش رو داشتند: یکی اینکه توبه کنند و به لطف خدا امیدوار باشند، تا بعد از مرگ به بهشت بروند.(این پشنهاد الهی بود) دوم اینکه: به نیروی عقل و علم خود! اکتفا کنند. فرش دست باف ایران را نتیجه همین تفکر می دانند. زیرا ایرانیان فرش پر از گل می بافند و زیر پا می اندازند! نقش فرش ها همان توصیف های پدر بزرگشان از بهشت است. لذا وقتی روی ان راه می روند، گویا در بهشت قدم می زنند. واین افسردگی انها را کاهش می دهد. یا برای خود کاخ و باغهای مانند بهشت توصیفی، می ساختند و خود را بی نیاز از توبه و بازگشت به سوی خدا می انگاشتند. در مورد این موضوع در زمان ما، روانشناسان میتوانند مردم را قانع کنند: مانند کورش و داریوش یگانه پرست و پیامبر گونه شوند، تا بتوانند فتوحات کورش را دوباره زنده کنند، و به عظمت آن موقع برسند. یا اینکه امپریالیستی فکر کنند! بگویند برای خودتان در امریکا و اروپا، خانه بخرید و در انجا زندگی کنید و در محیط انجا، فرزندان خود رابزرگ کنید! دلیل دوم مفهوم رفاه است. الگوی رفاه برای مردم تبیین نشده، لذا هرچه رفاه به دست می اورند، احساس فقر بیشتری می کنند! مثلا تا دیروز می گفتند فقیر کسی است که: نان شب نداشته باشد! حالا که یارانه به همه میدهند، تا لا اقل نان بخرند و بدون نان شب نمانند، باز هم می گویند ما فقیر و بدبخت هستیم! فلاکت مورد ادعای انها، آنقدر بالا است که وزیر تعاون هم نمی تواند جوابگو باشد! وزیر تعاون اعلام کرده: کسانی که خانه بالای یک میلیارد، یا خوردوی بالای نیم میلیارد داشته باشند، مشمول طرح کمک معیشت نمی شوند! اما همه صدایشان در امده: که چرا می خواهید این را بدانید! پس: همه آنها بالای میلیاردر هستند، ولی باز هم چشمشان به دویست تومن دولت است. آمار مرکز آمار هم همین را می گوید! 90درصد فقیران ایران کارمندان دولت و بازنشسته ها هستند! روانشناسان میتوانند قناعت یا کاهش انتظارات را در مردم تقویت کنند.

Gravity and Social Psychology

Today, social psychologists have come together to praise Dr. Abulhari. And he said in his remarks: "There is no one to support this discipline!" And we barely keep it up to build an institute! But he didn't say what he did! If defending a field doesn't work, why should it help? Whereas the vacancy of this field is deeply felt in society and in the world. Most gentlemen appear to have been active in the political factions, which have no permanence, and so with the advent of one faction, social science has gone along. While this science is personal, it has never done anything for society. One of the important things is to build public opinion. Of course, we give them the right to think on the faction, because building public opinion is thought to exploit a particular faction. While the (national) superiors should think the problem is solved, for example, they build Iranian public opinion. The psychological problems of the Iranian people are due to two reasons: one is to break it off with its great history. That is to say that we were the first power in the world for thousands of years, how did the last two hundred years come to pass? And they pushed us back. That's why they are depressed. Like when Prophet Adam was kicked out of heaven! There was nothing but crying! And he wanted to find a way to return to that paradise again. God introduced the way of repentance to him, and he returned to heaven himself. But his children, who saw so much depression and regret in their father, could not be as great as their father, so it was difficult for them to return to heaven. At that time, they had two solutions: one to repent and hope for God to go to heaven after death. (This was a divine suggestion) Second: to the power of their own wisdom! Enough. Iranian carpets are the result of this thinking. Because Iranians weave rugs full of flowers and trample them down! The role of the carpets is their grandfather's description of heaven. So when they walk on it, it is as if they are walking in paradise. This reduces their depression. Or they would build descriptive palaces and gardens for themselves and consider themselves needless of repentance and return to God. On this subject in our time, psychologists can persuade people: like Cyrus and Darius to become monotheists and prophets, so that they can revive Cyrus' conquests, and achieve greatness then. Or think imperialist! Say buy yourself a home in America and Europe and live there and raise your children in that environment! The second reason is the concept of welfare. The welfare pattern is not explained to people, so the more welfare they get, the more poverty they feel! For example, until yesterday they said that the poor is the one who: no bread at night! Now that they subsidize everyone, at least to buy bread and stay without night bread, they still say we're poor and miserable! The misery they claim is so high that even the Minister of Co-operation cannot answer! The Co-op Minister said: Those who own a home of over a billion, or over half a billion, are not eligible for a livelihood plan! But all in all: why you want to know this! So: All of them are top billionaires, but they still look at the government's two hundred tomans. Statistics Center says the same thing! 90% of Iran's poor are government employees

and retirees! Psychologists can reinforce or reduce expectations in people.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

زبان انگلیسی دبیرستان تیزهوشان نوشاد پروژه فیزیک استاد نیکونژاد Godless otaku مهمتزین اخبار ایران و جهان موسیقی جدید 98music05 خیار چنبر غار