همایش بزرگی در تهران، همه ساله در بیمارستان میلاد برگزار می گردد تا: مسئله چاقی را بررسی کند. اما آنها اشتباه می کنند! چاقی در ایران نتیجه گرانی است، نه چیز دیگری. علت آن هم کاملا روشن است: چون همه چیز در حال گران شدن است، مردم از ترس گرانتر شدن، اجناس را می خرند و در خانه انبار می کنند. برخی ها مثل یهودیهای قدیم، یک جعبه پرتقال می خرند. هر روز سراغ آن می روند و تعدادی را که در حال گندیدن است، برمی دارند و مصرف می کنند. لذا پرتقال ها تا موقعی که فاسد نشدند، همچنان در صندوق می مانند!  بعضی ها هم که بهداشتی ترند، تازه های ان را یکجا می خورند! مانند یکی از اقوام که می گویند: تا یک خرما در خانه اش موجود باشد، آن شب خوابش نمبرد تا همه را بخورد! در حالت اول دچار بیماری های نقرس و رماتیسم و: برخی بیماریهای قابل انتقال از گیاه به انسان می شوند! ولی در حالت دوم دچار قند و چربی و اوره اضافی می گردند، که در قالب چاق شدن بی تناسب خود را نشان می دهد. می گویند گواتر گرفته! یا کبد آنها انسولین کافی تولید نمی کند. اما همه اینها افسانه است، تا پزشکان به لفت و لیس خودشان برسند. دو طایفه در ایران با مرگ اضطرار و  بیماری  تجارت می کنند. بانکها از زندانی شدن مدیران کارگاهها لذت می برند، چون بعد از ان میتوانند کارخانه آنها را مصادره کنند. پزشکان هم از بیماری مردم لذت می برند، چون به دستمزدهای نجومی خود می رسند و هرچه، ترس مردم بیشتر، دستمزد آنها بالاتر. و برای اینکه هیچگاه بیکار نباشند و دستمزد آنها کم نشود، همه انسان ها را جامع الامراض می دانند! تا همه ازمایشها را بدهند و به همه پزشکان رجوع کنند، و هر ماه یکبار این چک آپ را ادامه بدهند. این هردو برخلاف اسلام است. در اسلام پول قرض کردن(وام گرفتن) مکروه است. حضزت علی از روبروی قصابی هر روز رد می شد، ولی گوشت نمی خرید! قصاب گفت چرا گوشت نمی خری؟ فرمود پول ندارم! گفت به تو قرض می دهم! فرمود من به شکم خود مهلت می دهم، تا زیر بار قرض نروم. از ان طرف هم می فرماید: اگر قرض دادید آن را پس نگیرید! به حساب خدا بگذارید!(یعنی اینکه به خدا قرض بدهید و عوضش را از خدا بخواهید) در مورد بیماری هم، در اسلام توصیه هایی شده که شخص، هیچگاه بیمار نشود!(مثل روزه گرفتن و کم خوردن) ولی اگر مریض هم شد، باید تحمل کند زیرا گناهان او آمرزیده می شود. یک دیابتی میداند: تا موقعی که ناشتا نخورده، قند او بالا نیست. به محض غذا خورد، فشار او بالا می رود و انسولین او کفایت نمی کند. اما بیمار بجای اینکه کم بخورد، یا روزه بگیرد، از هول گرانتر شدن دارو و غذا، هر دو را می خورد! یعنی هم غذا می خورد تا مریض شود! و هم دارو می خورد تا بهبود پیدا کند. و جالب است که هم غذا و هم دارو را، حداقل برای یکسال خود تامین می کند. به همین دلیل است که شاخص مصرف همه چیز در ایران، سه برابر متوسط جهانی است. زیرا هر ایرانی یک وعده غذا در خانه می خورد! یک وعده کامل هم به چلوکبابی ها یا کله پاچه (طباخی ها) و ساندویچی ها زحمت می دهد. یک وعده هم در سرکار نوش جان می کند. به همین جهت همه شکم ها گنده! یعنی سه برابر معمولی است، و همه بدنها چاق و با فشار خون و قند بالا. این موضوع وقتی جالب می شود که: عده ای می گویند مردم ایران گرسنه اند، و نان شب ندارند! گرسنگی روی زرد و فشار پایین و افت قند می اورد. نه فشار بالا و بیماری قند و:  تنگی نفس و گونه سرخ! پزشکان اعلام می کنند که 90درصد مردم ایران چاق هستند. آن ده درصد باقی هم در معرض چاقی یا فشار خون هستند.

What is the relationship between obesity and obesity?

A large conference is held annually in Milad Hospital in Tehran to: investigate obesity. But they are wrong! Obesity in Iran is expensive, not anything else. The reason is also quite clear: as things are getting more expensive, people are buying and storing goods at home for fear of becoming more expensive. Some, like the old Jews, buy an orange box. They go about it every day, picking up and consuming the number that is being stoned. So the oranges will remain in the trash until they are rotten! And some who are healthier eat it fresh! As one of the relatives says: Until a date is in his house, he won't sleep that night to eat it all! In the first case, they have gout and rheumatic diseases: Some diseases are transmitted from plant to human! But in the latter case they develop excess sugar, fat, and urea, which is disproportionately obese. They say goiter is taken! Or their liver does not produce enough insulin. But all this is a myth, for doctors to get their licking. Two tribes in Iran are dealing with death, anxiety and illness. Banks enjoy the imprisonment of workshop managers because they can then confiscate their factory. Doctors also enjoy people's illness because they reach their astronomical wages, and the more people's fears are, the higher their wages. And so that they will never be unemployed and their wages will not be reduced, they consider all human beings comprehensive! To do all the tests and see all the doctors, and continue this check-up every month. Both are against Islam. In Islam, borrowing money is forbidden. Dizmat Ali was passing by the butcher every day, but he didn't buy the meat! Butcher said why don't you buy meat? He said I have no money! He said I would lend you! He said I would give my belly a break so I wouldn't borrow. On the other hand, he says: If you lend, don't take it back! Count on God! (That is, to borrow from God and ask God for a change) In Islam, there are recommendations in Islam that one should never become ill (such as fasting and eating less), but if he becomes ill, He has to endure because his sins are forgiven. One diabetic knows: until he fasts, his sugar is not high. As soon as he eats, his blood pressure rises and his insulin is insufficient. But instead of eating low, or fasting, the patient eats both of them as food and food become more expensive! That is, he also eats food to get sick! And he also takes medication to improve it. And it's interesting that it supplies both food and medicine for at least a year. That is why the consumption index of everything in Iran is three times the global average. Because every Iranian eats a meal at home! A full serving of buns or buns and sandwiches too. A promise lives on in his work. That's why all the belly is big! That is three times as common, and all bodies are obese and hypertensive. This is interesting when: Some people say that the Iranian people are hungry and have no bread at all! Hunger brings about yellow and low blood pressure and sugar drop. Nine hypertension and diabetes mellitus: shortness of breath and red cheeks! Doctors say 90 percent of Iranians are obese. The remaining ten percent are also at risk for obesity or hypertension.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فرزندِ راه های ناتمام... عایق رطوبتی عَدَم قیمت به روز و اطلاعات جامع درباره خودروهای جدید بازار همراه با بازار انتهـای ایستگاهِ اول ب.ن