باید به کشور خودمان ببالیم، زیرا دشمنان نمی گذارند ما هویت خود را بازیابی کنیم. مساحت ایران برابر تمام کشورهای اروپایی است، ثروت آن بیش از همه کشورهای اروپا است. شاید همه بدانند که: تاریخ ایران از همه کشورها بیشتر است، فرهنگ و اندیشه آن عنی تر است. در ایران همیشه خردمندان و دانایان جکومت داشتند، ولی استرالیا و کانادا و امریکا و حتی اروپا، یک رئیس جمهور دانشمند در حد دکترا ندا شته و ندارند. همه آنها از وایکینگها درس گرفته اند، که فقط باید کشتار کنند! و آدمخواری را گسترش دهند. داعش که نماینده آنها بود، و لباس اسلام می پوشید، نه تنها آدم ها را سر می برید! بلکه کودکان را زنده زنده کباب می کرد، روی برنج می گذاشت! خودشان می خوردند، مادر و پدر کودک را هم مجبور می کردند بخورد. چرا راه دور برویم، همین ویروس کرونا، برای هفتمین بار است که نسل کشی می کند، کرونا یعنی تاج! تاج یعنی کشتار. زیرا تاج اگر بر پایه جمجمه ها استوار نشود، تاج نیست. پادشاهان در هر کجا که هستند، فقط کشتار بلد هستند. و زندگی خود را براساس ان استوار می بینند. ویروس کرنا هم که آدم می کشد، برای آن است که ادم خوری در شرق ناپسند است، لذا آنها را مجبور به خفاش خوری کرده اند. از نظر خداوند فقط چند جفت از داران گوشت حلال دارند، یعنی با سیستم دفاعی بدن هماهنگ هستند، نه تنها شخص را مریض نمی کنند(سیستم دفاعی را از کار نمی اندازند) بلکه او را قوی هم می کنند. براساس روایات اسلامی، قوچ از بهشت آمده و در دستان حضرت ابراهیم قربانی شد. از نظر ساختار ذهنی و بدنی، آنها با قربانی شدن مرحله تکامل طی می کنند، و گوشت آنها به گوشت انسان تبدیل می شود. اما حرام گوشت ها، سازگاری با بدن انسان ندارند. یعنی خداوند آنها را برای تغذیه بشر نیافریده است. ایران نه تنها خوراک حلال استفاده می کند، بلکه آنقدر برکت دارد، که هیچ نیازی به غذای حرام نیست. زیرا تولید آنها هشت برابر نیاز کشور است. دشمن برای اینکه آمار کمتر نشان دهد، آنها را اختکار می کند! بسیاری از کالاها در انبار های مخفی است، که برابر نیاز کشور است. چون نیاز کشور تامین است، آنها را احتکار کرده اند،بعدا بفروشند تا قیمت پایین نیاید. همین مقدار در انبار های بخش خصوصی است، که در مغازه ها یا انبار های رسمی خود دارند. به همین میزان کالا در انبار های گمرک است، که هنوز تعیین تکلیف نشده، تا در آمار منظور شود. به همین میزان در کانتینر ها و کامیون ها و کشتی ها هست، که در صف های طولانی برای تعیین تکلیف ایستاده اند. کارخانه ها و مزارع به همین میزان، کالا دارند که از ان بعنوان مواد اولیه نام می برند. به همین میزان کالا در کارخانه ها، ضایعاتی شده از بین می رود. فقط یک مورد نان خشک، به میزان سی درصد تولیدی نان است. یعنی برای اینکه قیمت پایین نیاید، آنها را بجای بازار، به گاوداری ها می فروشند. کشاورز ایرانی وقتی بذر می کارد، آن را سه قسمت می کند! یک قسمت برای پرندگان! یک قسمت برای مورچه ها  در نظر می گیرد. به عبارت ساده تر، مقدار گندمی که به سیلوها داده می شود یک هشتم تولید است. که آنهم دولت عاجز از خریدش است. البته چهار برابر آن تولید دیگران است، که واردات نام دارد.: یک برابر در مزرعه، یک برابر در کشتی، در گمرکات و یک برابر هم ترخیص شده. شبیه همین هم تولید داخل است. ابتدا کشاورز مصرف خود و خانواده اش را برمی دارد. یک چهارم آن را به همشهریها می فروشد. بخشی را انبار می کند، و بخش چهارم را به سیلو می دهد. همه تولیدات کشور ایران 8برابر نیاز است. اما دشمن آنها را تحریم یا احتکار می کند، تا قیمت کاهش نیابد!

Production is eight times the domestic demand.

We should be proud of our country, because the enemies will not let us regain our identity. Iran is equal to all European countries, and its wealth is greater than all European countries. Perhaps everyone knows that: Iran's history is greater than all countries, its culture and thought more public. In Iran there was always wisdom and wisdom in government, but Australia, Canada, America, and even Europe, a scientist-friendly president, did not have the aptitude for a doctorate. They all learned from the Vikings, they just have to kill! And spread cannibalism. ISIL, which represented them, and dressed in Islam, not just the people! Rather, he would barbecue the kids alive, put them on the rice! They ate themselves, and the mother and father of the child were forced to eat. Why go the long way, this is the Corona virus, the seventh time it has been slaughtered, Corona means the crown! Crown means killing. Because the crown is not a crown if it is not resting on the skulls. Wherever they are, kings know only killing. And they see their lives based on that. The kernel virus, which kills people, is bad for the East, so they are forced to bat. In God's view, only a few pairs of mammals have halal flesh, that is, they are in tune with the body's immune system, not only making the person sick (not disabling the immune system) but also making him stronger. According to Islamic traditions, the ram came from heaven and was sacrificed in the hands of Prophet Abraham. In terms of their mental and physical structure, they go through the sacrifice of evolution, and their flesh becomes human flesh. But forbidden meats are not compatible with the human body. That is, God did not create them for human consumption. Iran not only uses halal food, but it is so blessed that there is no need for any forbidden food. Because their production is eight times what the country needs. The enemy is trying to trick them into showing less statistics! Most of the goods are in secret warehouses, which is equal to the country's needs. Because the country needs supply, they have been hoarded and later sold to avoid falling prices. The same is true for private-sector warehouses, which have their own official shops or warehouses. The same amount is in the customs warehouses, which have not yet been assigned, to be included in the statistics. Equally important are containers, trucks and ships, which stand in long queues for assignment. Factories and farms alike have commodities that they call raw materials. The same amount of waste is lost in factories. Only one case of dry bread is thirty percent of bread production. That is, in order to keep prices low, they sell them to cattle instead of the market. The Iranian farmer cuts the seed when he sows it! A destination for birds! Provides an episode for ants. Simply put, the amount of wheat given to silos is one-eighth of the production. The government is also unable to buy it. Of course, it's four times the production of others, called imports: one on the farm, one on the ship, one on the customs and one on the clearance. It's similar to domestic production. First, the farmer removes himself and his family. A quarter sells it to fellow citizens. It stores a part, and the fourth part gives it a silo. All Iranian production is eight times as much. But the enemy is boycotting or hoarding them so that prices do not fall!

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انتخاب برند ها بسیج دانش آموزی شهید فهمیده منطقه شال هواساز خريد ساعت مچی لمسی بچه گانه کودکانه دخترانه پسرانه 2020 عکس نوشته های روید - معرفی و دانلود بازی و برنامه اندروید LIMITLESS